Archive for Kwiecień, 2012

Konkurs Działaj Lokalnie 2012 – wyniki

Kwi 27 2012

Lokalna Komisja Grantowa działająca przy Stowarzyszeniu Kaczawskim w ramach Programu „Działaj Lokalnie VII” na terenie Partnerstwa Kaczawskiego dokonała oceny wniosków, które przeszły ocenę formalną i…

Konkurs Działaj Lokalnie VII – wyniki oceny formalnej

Kwi 05 2012

Zakończył się I etap (formalny) oceny złożonych wniosków do programu „Działaj Lokalnie VII” w Partnerstwie Kaczawskim. Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne złożyły w sumie 21…