Archive for Grudzień, 2012

Protokół – rozpoznanie cenowe

Gru 20 2012

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 PROTOKÓŁ ROZPOZNANIE CENOWE…

Protokół – rozpoznanie cenowe

Gru 17 2012

Mściwojów, 17.12.2012 r.   PROTOKÓŁ ROZPOZNANIE CENOWE 1. W celu zamówienia: Opracowanie, wykonanie, dostawę i montaż jednostronnej tablicy informacyjnej i kamiennej tablicy pamiątkowej dla przedsięwzięcia…

Zapytanie ofertowe – opracowanie, wykonanie, dostawę i montaż jednostronnej tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej związanych z realizacją inwestycji pn. „Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie”

Gru 11 2012

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Mściwojów, 11 grudnia…

Zapytanie ofertowe – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi i instalacyjnymi związanymi z realizacją inwestycji pn. „Sudecka Zagroda Edukacyjna w Dobkowie”

Gru 05 2012

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Mściwojów, 05 grudnia…