Archive for Maj, 2014

Wyniki konkursu „Działaj Lokalnie” 2014

Maj 26 2014

Lokalna Komisja Grantowa działająca przy Stowarzyszeniu Kaczawskim w ramach Programu „Działaj Lokalnie VIII” na terenie Partnerstwa Kaczawskiego dokonała oceny 25 wniosków, które przeszły ocenę formalną…

Konkurs „Działaj Lokalnie” 2014 – wyniki oceny formalnej

Maj 14 2014

Ostateczna lista wnioskodawców, których wnioski o dotację zostały przekazane do oceny merytorycznej znajduje się w załączniku. Wyniki oceny formalnej DL 2014 Partnerstwo Kaczawskie