Archive for Maj, 2016

Wyniki konkursu „Działaj Lokalnie” 2016

Maj 25 2016

Lokalna Komisja Grantowa działająca przy Stowarzyszeniu Kaczawskim w ramach Programu „Działaj Lokalnie IX” dokonała oceny 36 wniosków, które przeszły ocenę formalną i zostały skierowane do…

Geoedukacja: wizyta szkoleniowa w Geoparku Papuk

Maj 22 2016

Pożega, Chorwacja, 8-12 maja 2016 W dniach 8 – 12 maja odbyło się kolejne, przedostatnie już międzynarodowe spotkanie szkoleniowe w ramach projektu „Partnerstwo dla geoedukacji”…

Wyniki konkursu „Mały ogród – tradycja i nowoczesność”

Maj 18 2016

      Konkurs realizowany w ramach projektu „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” finansowanego ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy…

WYNIKI OCENY FORMALNEJ W RAMACH PROGRAMU „DZIAŁAJ LOKALNIE IX” 2016

Maj 12 2016

W dniu 30 kwietnia 2016 r. zakończył się nabór wniosków do programu grantowego „Działaj Lokalnie IX” – 2016 – w Partnerstwie Kaczawskim. Organizacje pozarządowe i grupy…

Rozpoznanie cenowe – tłumaczenie konferencji

Maj 05 2016

Projekt „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” finansowany jest ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG   Mściwojów, 04.05.2016…