Poza wsparciem finansowym, chętnie przyjmiemy wszelkie formy wsparcia merytorycznego i organizacyjnego. Przyjmujemy również darowizny rzeczowe, zwłaszcza w postaci narzędzi i materiałów, używanych potem w przedsięwzięciach lokalnych i warsztatach.

Stowarzyszenie realizuje liczne projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych (np. środków unijnych), jednak wymagają one od nas wkładu własnego. Ponieważ nie prowadzimy działalności gospodarczej, jedyną formą pozyskiwania tych środków jest dla nas 1% podatku, składki członkowskie oraz dobrowolne darowizny.

Chętnie przyjmujemy również inne formy pomocy, takie jak przekazanie eksponatów do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej, materiały i narzędzia do prowadzonych przez nas warsztatów, narzędzia oraz materiał roślinny do ogrodu edukacyjnego tworzonego przy Sudeckiej Zagrodzie.

Wiele z przedsięwzięć Stowarzyszenia nie udałoby się, gdyby nie ogromne wsparcie wolontariuszy, wciąż jednak jest bardzo dużo pracy! Chętnych do pomocy przy zakładaniu ogrodu edukacyjnego oraz przy innych wydarzeniach prosimy o śledzenie aktualności oraz kontakt indywidualny.