Geoedukacja: wizyta szkoleniowa w regionie Gór i Pogórza Kaczawskiego

15/06/2016
Julka

Dobków, Polska, 7-11 czerwca 2016

W dniach 7 – 11 czerwca odbyło się czwarte, ostatnie już międzynarodowe spotkanie szkoleniowe w ramach projektu „Partnerstwo dla geoedukacji” realizowanego dzięki środkom programu Erasmus+ Partnerstwa strategiczne w edukacji dorosłych. Tym razem gospodarzem spotkania było Stowarzyszenie Kaczawskie. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele trzech partnerskich organizacji z Portugalii, Chorwacji i Islandii. W przygotowaniu programu szkolenia oraz jego koordynacji brali udział członkowie Stowarzyszenia Kaczawskiego, członkowie Społecznej Rady Naukowej, uczestnicy poprzednich spotkań szkoleniowych realizowanych w ramach niniejszego Projektu.

Wizyta szkoleniowa rozpoczęła się odwiedzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej „Salamandra” w Myśliborzu i Parku Krajobrazowego Chełmy. Uczestnicy spotkali się z edukatorami oraz koordynatorami edukacji, odwiedzili również jeden z ważniejszych geopunktów w regionie – Małe Organy Myśliborskie.

IMG_3284-001

IMG_3319-001

IMG_3325-001

 IMG_3330-001   IMG_3287-001

IMG_3316-001
IMG_3289-001
IMG_3303-001

Następnie odwiedzili Nadleśnictwo Złotoryja, gdzie wysłuchali prezentacji dotyczącej projektów geo-edukacyjnych zrealizowanych przez Nadleśnictwo.

IMG_3343-001

IMG_3348-001

W skansenie dawnych tradycji górniczych w Leszczynie Pan Tomek Stolarczyk opowiedział o historii wydobycia miedzi w regionie, zaś Pan Marek Rzeźwicki zabrał nas na poszukiwanie pobliskich punktów geocachingowych.

IMG_3375-001

IMG_3367-001

Drugiego dnia uczestnicy szkolenia odwiedzili Karkonoski Park Narodowy, spotkali się z panią Roksaną Knapik, geologiem, przewodnikiem sudeckim i kierownikiem pracowni naukowo-edukacyjnej KPN. Dowiedzieli się o doświadczeniach i wyzwaniach prowadzenia geo-edukacji w Parku oraz w praktyce poznali jego walory geoedukacyjne. Następnie odwiedzili Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie, gdzie Pani Sabina Tabaka opowiedziała o prowadzonych projektach edukacyjnych.

IMG_3390-001
IMG_3394-001

IMG_3414-001

IMG_3417-001IMG_3422-001

IMG_3435-001

IMG_3428-001

 IMG_3430-001

Trzeci i czwarty dzień spotkania szkoleniowego odbywał się w formie konferencji, w której wzięło udział również wielu uczestników zarówno z regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego jak i pozostałych części Polski. Uczestnicy projektu mieli okazję poznać innych profesjonalistów w dziedzinie geo-edukacji, przedstawicieli geoparków oraz lokalnych społeczności i wymienić się z nimi doświadczeniami w prowadzeniu projektów i tworzenia infrastruktury geoedukacyjnej.

Więcej informacji o przebiegu konferencji oraz zdjęć można znaleźć tutaj.

 IMG_3449-001

IMG_3454-001  IMG_3457-001
IMG_3463-001
IMG_3465-001

IMG_3467-001

513-001

IMG_3483-001

Ostatni dzień spotkania upłynął na podsumowaniu wszystkich wyjazdów szkoleniowych, relacjach i wspomnieniach uczestników oraz dyskusjach o możliwościach kontynuowania wspólnego dążenia do rozwoju i promocji geo-edukacji w różnych regionach Europy.

IMG_3498-001
IMG_3496-001

IMG_3494-001

IMG_3488

 

IMG_3493-001
IMG_3487-001

530-001

IMG_3510-001

IMG_3518-001

IMG_3555-001

589-001

128156_Logo_Erasmus___60ko

Erasmus + „Partnerstwo dla geoedukacji” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Kaczawskie wraz z partnerami z Islandii, Portugalii oraz Chorwacji. Wszystkie trzy organizacje partnerskie działają na rzecz promocji swoich regionów oraz edukacji geologicznej, przyrodniczej i kulturowej na terenach geoparków: ADRIMAG na terenie Geoparku Arouca w Portugalii, Lokalna Akcijska Grupa „Barun Trenk” na terenie Geoparku Papuk w Chorwacji, a Haskolafelag Sudurlands na terenie geoparku Katla na Islandii. Projekt ma na celu wymianę doświadczeń, dobrych praktyk i metod pracy stosowanych w geoedukacji w terenie.

Dla Stowarzyszenia Kaczawskiego jest to możliwość bliższego poznania zagadnień związanych z funkcjonowaniem geoparków oraz prowadzenia edukacji przyrodniczej na ich terenie. Geoparki to obszary o wybitnych walorach geologicznych, zamieszkiwane przez społeczność, która dąży do ochrony, promocji oraz zrównoważonego wykorzystania tych walorów. W geoparkach rozwijana jest geoturystyka oraz geoedukacja, zarówno dla lokalnej młodzieży jak i odwiedzających szkół. Aktywnie działające geoparki mogą przystąpić do Europejskiej i Globalnej Sieci Geoparków pod patronatem UNESCO. W przyszłości region Gór i Pogórza Kaczawskiego, ze wszystkimi dotychczas zrealizowanymi projektami i inicjatywami lokalnymi mógłby pretendować do tego prestiżowego tytułu jako geopark „Kraina Wygasłych Wulkanów”.