logotypy

logowebMiędzynarodową Konferencja

„Dobre praktyki w edukacji przyrodniczej”

Dobków, 9-10 czerwca 2016

W dniach 9-10 czerwca 2016 w Dobkowie odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona edukacji przyrodniczej i geo-edukacji. Organizowana była przez Stowarzyszenie Kaczawskie, a udział w niej wzięli przedstawiciele organizacji partnerskich (ADRIMAG z Portugalii, Lokalna Akcijska Grupa „Barun Trenk” z Chorwacji i Haskolafelag Sudurlands z Islandii) oraz przedstawiciele samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i szkół z regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego.

Konferencja miała na celu wymianę dobrych praktyk w zakresie edukacji przyrodniczej i geo-edukacji realizowanej w trzech geoparkach europejskich (Arouca w Portugalii, Katla na Islandii i Papuk w Chorwacji) oraz w Polsce. Na konferencji wystąpili przedstawiciele wszystkich wymienionych organizacji opowiadając o swoich doświadczeniach w realizacji projektów i programów edukacyjnych w oparciu o lokalne zasoby przyrody ożywionej i nieożywionej. Swoje prezentacje przedstawili również przedstawiciele: Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Karkonoskiego Parku Narodowego – Geoparku Karkonosze, Geoparku Kielce, Fundacji „Bazalt” i Prywatnego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu. Lista prelegentów wraz z tytułami prezentacji znajduje się w programie konferencji dostępnym tutaj. Wszystkie prezentacje były symultanicznie tłumaczone z języka polskiego na angielski i z angielskiego na polski z użyciem sytemu słuchawkowego. W konferencji udział wzięło ponad 90 osób.

Pierwszy dzień konferencyjny został podsumowany wieczorem integracyjnym z ogniskiem. Nie zabrakło na nim dalszej, „kuluarowej” wymiany doświadczeń, śpiewu a nawet tańca. Za przygotowanie poczęstunku dziękujemy Panu Markowi Cieślakowi.

Drugiego dnia konferencji odbyła się wycieczka terenowa po kilku najciekawszych pod względem przyrodniczym i geo-turystycznym miejscach Krainy Wygasłych Wulkanów. Uczestnicy odwiedzili między innymi Rezerwat Przyrody „Ostrzyca Proboszczowicka” i nieczynny kamieniołom w Lubiechowej. Wycieczkę poprowadził prof. Piotr Migoń z Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Slajdy z przedstawianych prezentacji do pobrania:

 1. Julia Jankowska – Projekty edukacyjne Stowarzyszenia Kaczwskiego
 2. prof. Marek Lorenc – Potencjał geo-edukacyjny architektury – kamień w obiektach budowlanych
 3. Dijana Ferkovic – Environmental education in Papuk UNESCO Global Geopark
 4. Daniela Rocha – Educational programs and educational projects in Arouca UNESCO Global Geopark
 5. Brynja Davidsdottir – Geo-schools in the making – Katla UNESCO Global Geopark
 6. Jon Stefansson – Ecological restoration: a school project in Iceland
 7. Magdalena Szewczyk – Międzynarodowe projekty edukacyjne w Prywatnym Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym z Wrocławia
 8. Krzysztof Skolak, Jacek Major – Edukacja w oparciu o lokalne zasoby – doświadczenia Fundacji „Bazalt”
 9. Sigurdur Sigursveinsson, Jona Bjork Jonsdottir – Developing a geopark – an Icelandic example
 10. Michał Poros – Edukacja geologiczna w Geoparku Kielce – od pomysłu do realizacji
 11. Sabina Tabaka – Edukacja przyrodnicza w Karkonoskim Parku Narodowym

Informujemy iż materiały zawarte w prezentacjach stanowią własność autorów (chyba że wskazano inaczej) i nie mogą być wykorzystywane ani powielane bez ich zgody.

Poniżej relacja filmowa z Konferencji przygotowana przez Gości z Liceum Salezjańskiego z Wrocławia.

Zapraszamy również do przejrzenia relacji zdjęciowej z Konferencji wykonanej przez Michała Wozowczyka.

012 027 035 039 052 069 076077 085 086 098 110 124 126 148

002164

252
259 263 269 274 277
279 288 292 294 299  

323

 328 337 
187 194 195

314 318

Stowarzyszenie Kaczawskie pragnie podziękować wszystkim swoim pracownikom i wolontariuszom zaangażowanym w organizację konferencji, pracownikom biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, pani Barbarze Zwierzyńskiej ze Stowarzyszenia „Nasze Rio” oraz wolontariuszom Złotoryjskiego Centrum Wolontariatu: Julii, Wiktorii i Patrykowi.

Konferencja od strony technicznej została sfinansowana ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (wsparcie Islandii, Liechtensteinu i Norwegii). Partnerem projektu jest organizacja Haskolafelag Sudurlands z Selfoss, Islandia. Partnerami konferencji był Urząd Miasta i Gminy Świerzawa oraz Nadleśnictwo Złotoryja.

Udział przedstawicieli z Chorwacjii, Islandii i Portugalii został sfinansowany w ramach spotkania szkoleniowego realizowanego w projekcie „Partnerstwo dla geoedukacji” finansowanego ze środków programu Erasmus+ Edukacja Dorosłych.