Kim jesteśmy

Stowarzyszenie Kaczawskie jest organizacją społeczną działającą na obszarze Gór i Pogórza Kaczawskiego (Sudety Zachodnie), czyli Krainy Wygasłych Wulkanów. Działamy na rzecz promocji i zrównoważonego rozwoju naszego regionu. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego.

Naszym celem jest budowanie trwałej, partnerskiej współpracy pomiędzy ludźmi, instytucjami i przedsiębiorcami. Zajmujemy się edukacją ekologiczną (w szczególności edukacją na temat georóżnorodności i bioróżnorodności Gór i Pogórza Kaczawskiego), promocją zrównoważonej turystyki oraz lokalnej wytwórczości (rękodzieła i produktów spożywczych).

Członkowie, wolontariusze i Przyjaciele Stowarzyszenia Kaczawskiego podczas sprzątania budynku Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej

Członkowie, wolontariusze i przyjaciele Stowarzyszenia Kaczawskiego podczas sprzątania budynku Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej.

W Stowarzyszeniu skupionych jest
15 gmin i miast z Regionu Kaczawskiego:

Cele statutowe

 • propagowanie idei zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich;
 • równouprawnienie i aktywizacja zawodowa kobiet;
 • rozwój wielofunkcyjny terenów wiejskich i miejskich;
 • działania na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej;
 • przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i czynnej ochrony przyrody;
 • aktywizacja zawodowa mieszkańców regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego, w tym byłych pracowników PGR;
 • współpraca z wyższymi uczelniami, szkołami w zakresie badań naukowych i kształcenia dzieci i młodzieży;
 • działania w zakresie rozwoju kultury, turystyki i sportu;
 • współpraca z organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą;
 • organizowanie spotkań, wystaw i imprez;
 • przygotowanie publikacji o rozwoju i osiągnięciach gmin partnerskich;
 • edukacja nieformalna poprzez prowadzenie własnego ośrodka edukacji ekologicznej.

Historia Stowarzyszenia

 

2002 – Powstanie Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mściwojów z inicjatywy wójta, radnych i mieszkańców Gminy Mściwojów, przy współpracy zespołu naukowców z Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Jednymi z założycieli i wieloletnich działaczy Stowarzyszenia był dr Ignacy Urbański.

2004 – Rozpoczęcie współpracy partnerskiej z innymi gminami, tworzenie nieformalnej „Grupy Partnerskiej Gór i Pogórza Kaczawskiego”

2006 – Zmiana nazwy stowarzyszenia na „Stowarzyszenie Kaczawskie” o zasiegu regionalnym. Rozpoczęcie działań w pilotażowym programie Leader

2007 – Podpisanie deklaracji partnerstwa wszystkich gmin zaangażowanych w rozwój Partnerstwa Kaczawskiego

Ludzie Stowarzyszenia

Ewelina Rozpędowska

Ewelina Rozpędowska

Prezes Stowarzyszenia Kaczawskiego, kierownik projektów. Doktor nauk o Ziemi, trener edukacji ekologicznej. Prowadzi z mężem pensjonat i restaurację.
Piotr Pieniążek

Piotr Pieniążek

Prezes Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, dyrektor Szkoły Podstawowej w Targoszynie. Pasjonat sztuki, maluje, tworzy grafiki i rzeźbi w kamieniu.
Mariusz Foryś

Mariusz Foryś

Pracownik samorządowy, wieloletni działacz Stowarzyszenia, inicjator wielu projektów i inicjatyw z zakresu promocji regionu oraz edukacji.
Gabrysia Męczyńska

Gabrysia Męczyńska

Dyrektor Biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, członek Stowarzyszenia Kaczawskiego. Moderator odnowy wsi, członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Snowidzy.
Beata Castañeda Trujillo

Beata Castañeda Trujillo

Skarbnik Stowarzyszenia Kaczawskiego, pracownik samorządowy, moderator odnowy wsi, działa społecznie na rzecz rozwoju lokalnego.
Waldemar Dziędzioła

Waldemar Dziędzioła

członek Stowarzyszenia Kaczawskiego, wiceprezes Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, pracownik samorządowy, ekspert ds. oceny projektów unijnych.
Julia Jankowska

Julia Jankowska

Dyrektor Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie, członek zarządu Stowarzyszenia, koordynator projektów i edukator przyrodniczy.
Krzysztof Kowalczyk

Krzysztof Kowalczyk

koordynator programu „Działaj Lokalnie”, Członek Zarządu Stowarzyszenia Kaczawskiego, pracownik samorządowy, instruktor harcerski, pasjonat sportów wodnych.
Łukasz Żuber

Łukasz Żuber

Koordynator projektów, pracownik samorządowy, moderator odnowy wsi.
Bogusia, Zenek, Agata i Karolina Rudniccy – rodzina artystów-rękodzielników z Dobkowa. Prowadzą warsztaty ceramiczne i rekreacyjne dla dzieci i nie tylko. Wieloletni przyjaciele Stowarzyszenia.

Skład zarządu stowarzyszenia:

dr Ewelina Rozpędowska – prezes zarządu

Waldemar Tłusty – wiceprezes zarządu

Beata Castañeda Trujillo – skarbnik

Julia Jankowska – członek zarządu

Maria Srokowska – członek zarządu

Aleksander Świerczek – członek zarządu

Krzysztof Kowalczyk – członek zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

Elżbieta Stachurska – przewodnicząca

Maria Boczarska – członek komisji

Alina Woźnicka-Koch – członek komisji

 Społeczna Rada Naukowa

Społeczna Rada Naukowa jest organem doradczym zarządu Stowarzyszenia Kaczawskiego i powstała w celu sprawowania pieczy merytorycznej nad prowadzonymi przez nas działaniami edukacyjnymi. W jej skład wchodzą przedstawiciele środowiska naukowego z pięciu uczelni wyższych

prof. dr hab. Piotr Migoń  – Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski

mgr. inż. – Maria Tyrkiel-Barmuta – doktorantka w Katedrze Geologii, Ogólnej Ochrony Środowiska i Geoturystyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

mgr. inż. – Jan Barmuta –  doktorant w Katedrze Geologii, Ogólnej Ochrony Środowiska i Geoturystyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

dr Wojciech Biernacki  –  Katedra Nauk o Środowisku Przyrodniczym, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

prof. dr hab. Jan Golonka – Katedra Geologii, Ogólnej Ochrony Środowiska i Geoturystyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

mgr Urszula Jamińska  – Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

mgr inż. Michał Lupa  – doktorant w Katedrze Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

dr Edyta Pijet-Migoń – Instytut Turystyki, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

dr hab. Irena Niedźwiecka-Filipiak  – Instytut Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr Katarzyna Tokarczyk-Dorociack  – Instytut Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dokumenty