Niniejszą podstronę zrealizowano w ramach projektu „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” korzystającego z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

O Projekcie

Projekt „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” (w skrócie „Projekt Ekofilozofia”)

realizowany był przez Stowarzyszenie Kaczawskie w okresie 1.08.2014 – 30.04.2017. Był on w 90% finansowany z Funduszu Małych Grantów EEA Grants, czyli środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz środków budżetu państwa. 10% wkładu własnego zapewniło Stowarzyszenie Kaczawskie.
Program Operacyjny: PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.
Instytucja wdrażająca Program: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Misja projektu

Co to jest „ekofilozofia”?

Jest to (za wikipedią) „nurt filozoficzny, gdzie w centrum zainteresowania znajduję się środowisko przyrodnicze i społeczne, a w szerszym ujęciu cały ekosystem ziemski”. Prościej mówiąc, wszystko pochodzi od przyrody i od przyrody zależy. Jesteśmy z otaczającym nas środowiskiem powiązani siecią skomplikowanych zależności. Niestety zostały one częściowo zaburzone…

Co się stało z ekofilozofią na wsi?

Rozwój rolnictwa doprowadził do intensyfikacji produkcji rolnej i wzrostu jej efektywności, ale też do niekorzystnych zmian w sposobie użytkowania ziemi, zanieczyszczenia wód, degradacji gleb, zmiany klimatu i wprowadzenia gatunków inwazyjnych.
W Polsce także obserwuje się tendencję do ubożenia krajobrazu rolniczego i spadku zróżnicowania gatunkowego pól, łąk i ogrodów. Dzieje się tak z braku wiedzy o znaczeniu bioróżnorodności dla równowagi ekologicznej, ale także dla gospodarki i kultury człowieka.

Zanikają lokalne odmiany roślin uprawnych i rasy zwierząt hodowlanych oraz tradycyjne metody gospodarowania. Wraz z nimi zanika dziedzictwo wsi oparte na zrównoważonym użytkowaniu zasobów przyrody. Jest to efektem tendencji do maksymalizacji zysku w produkcji, ale też braku wiedzy o znaczeniu bioróżnorodności dla równowagi ekologicznej oraz jej wysokiej wartości gospodarczej pod postacią świadczonych usług ekosystemowych (czysta woda, zapylanie, ochrona przed powodziami). Panuje przekonanie, że utrata bioróżnorodności dotyczy tylko obszarów chronionych i jej ochroną powinien zająć się „ktoś” inny, nie „ja”. Brak w społeczeństwie wiedzy na temat tego,  że każdy może przeciwdziałać utracie różnorodności biologicznej w swoim otoczeniu.

Co to jest bioróżnorodność?

Bioróżnorodność, inaczej różnorodność biologiczna, to mnogość gatunków roślin i zwierząt. Możemy ją rozpatrywać w skali całej planety lub kawałka pola. Jeśli na polu rośnie tylko jeden gatunek rośliny (np. pszenica) to bioróżnorodność jest mała. Zaś np. na łące trzęślicowej jest bardzo wiele gatunków, nie tylko roślin, ale i zwierząt ją zamieszkujących. Wtedy mamy do czynienia z dużą bioróżnorodnością.
Pamiętajmy, że bioróżnorodność to nie tylko duża ilość gatunków „dzikich”, ale również duże zróżnicowanie gatunków uprawianych i hodowanych, wielość gatunków i odmian roślin i ras zwierząt

Jaki mamy pożytek z bioróżnorodności?

Bioróżnorodność postrzegana jest różnie, bardzo często niedoceniana. Wspomniane pole, na którym rośnie tylko pszenica jest bardzo produktywne, sprawia wrażenie zadbanego, jednak poza wysokim plonem nie dostarcza szeregu innych usług, które dostarczają siedliska bardziej różnorodne.
Tak, tak, środowisko świadczy nam usługi! Nazywają się one usługami ekosystemowymi. Jest to dostarczanie różnych zasobów i surowców: czystej wody i powietrza, materiałów budowlanych (np. kamieni, drewna), produkcja żywności, ale także usługi pośrednie, np. ochrona przed powodziami poprzez wchłanianie nadmiaru wody (czyli tzw. retencję), regulowanie populacji szkodników i chorób, a nawet praca, którą wykonują zapylające rośliny owady .

Czy to prawda, że bioróżnorodność zanika?

Panuje przekonanie, że utrata bioróżnorodności dotyczy tylko obszarów chronionych. Jednak zróżnicowanie gatunków zmniejszyło się również na polach, łąkach, pastwiskach, ale i przydomowych ogrodach! Nawet na wsiach barwne ogrody pełne kwiatów, warzyw i owoców ustępują miejsca trawnikom i krzewom iglastym. Wielu z nas z nostalgią i rozrzewnieniem wspomina zapach babcinych jabłek, śpiew ptaków, smak swojskich jajek.
Zastanawiamy się, gdzie się to wszystko podziało… wydaje nam się jednak, że ochroną przyrody powinien zająć się „ktoś inny”, nie „ja”. Że są od tego odpowiednie instytucje, zaś zwykły człowiek niewiele może zrobić.
Jednak każdy z nas może przeciwdziałać utracie różnorodności biologicznej w swoim otoczeniu! My chcemy to robić poprzez edukację lokalnej społeczności, dlatego prowadzimy projekt „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś”.
Wszystkich, którzy chcieliby się dowiedzieć, jak mogą zwiększać bioróżnorodność w swoim otoczeniu serdecznie zapraszamy do udziału i współpracy!

O czym jest ten projekt?

O tym, że chronić bioróżnorodność można poprzez jej używanie, oraz zabawę nią!
Zupełnie inaczej spojrzymy na chwasty, jeśli nauczymy się robić z nich odświętny bukiet, czerpany papier lub własne mydło… albo sałatkę lub zupę. Poczujemy więź z ptakami, jeśli pójdziemy do lasu tuż za wsią i sami nauczymy się je odnajdywać i rozpoznawać. Polubimy owady, jeśli zbudujemy dla nich domek i będziemy obserwować ich życie w naszym ogródku.
Ten projekt to szereg warsztatów, spotkań i konkursów na temat użytkowania i ochrony bioróżnorodności. Przewiduje on również poszerzenie zaplecza Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej o przygotowanie modelowych rozwiązań w zakresie technik modernizacji, które miałyby sprzyjać zachowaniu miejsc bytowania gatunków towarzyszących siedzibom ludzkim oraz modelowego ogrodu i sadu. Przeprowadzona zostanie wzorcowa modernizacja budynku gospodarczego w celu utworzenia/zachowania w nim stanowisk lęgowych ptaków, miejsc rozrodu i hibernacji nietoperzy, stanowisk owadów etc. Utworzenie stanowisk bytowania dzikich gatunków zwierząt będzie modelowym przykładem, innowacyjnym w skali Polski, promującym wiedzę na temat wzorcowej modernizacji budynku na wsi. Potrzeba wynika z często nieświadomego  „zamykania” budynków w efekcie remontów, a wraz z tym niszczenia naturalnych siedlisk zwierząt. Na terenie Zagrody powstanie również ogród i sad, w którym zgromadzone zostaną lokalne, często ginące odmiany drzew i krzewów owocowych w celu ochrony ich zasobów genowych oraz odmiany roślin warzywnych i ruderalnych zanikających w uprawach rolnych.

Projekt ma na celu podnoszenie świadomości społecznej nt. znaczenia i wartości ekonomicznej bioróżnorodności i tym samym przeciwdziałanie nieodwracalnym zmianom w środowisku i zanikowi gatunków rodzimych. Na obszarach wiejskich oznacza to zachowywanie ostoi bioróżnorodności (np. młaki, zadrzewienia, miedze), ograniczanie stosowania nawozów sztucznych i środków ochrony  roślin, powrót do tradycyjnych metod gospodarowania i zwiększenie różnorodności uprawianych i hodowanych gatunków.

Dla kogo jest ten projekt?

 Adresatami projektu są mieszkańcy terenów wiejskich, ale też obrzeży miast, w różnym przedziale wiekowym. Do poszczególnych grup dopasowano odpowiednie działania edukacyjne. Przewidziano też działania dla grup zawodowych mających szczególny wpływ na tworzenie warunków do zapobiegania utraty różnorodności biologicznej w regionie: rolników, urzędników, przedstawicieli lokalnych NGO, mieszkańców kształtujących postawy społeczne obszarów wiejskich.

Dotarcie z działaniami edukacyjnymi do tak dużej grupy odbiorców umożliwi wachlarz działań: konkursy, warsztaty, seminaria o ekonomicznym wymiarze ochrony bioróżnorodności na terenach wiejskich, konferencje, imprezy plenerowe, lekcje w terenie, doradztwo prawne dla NGO i JST w obszarze udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji z zakresu ochrony środowiska, film i publikacje utrwalające treści przekazywane w czasie warsztatów.
Zaglądajcie często na naszą stronę internetową i do kalendarza! Zapraszamy też do polubienia profilu Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej na Facebooku (link) lub do zapisania się na nasz newsletter. W ten sposób możecie mieć pewność, że zawsze będziecie na bieżąco!

 

Działania w projekcie

Modelowa modernizacja budynku gospodarczego

Modelowa modernizacja budynku gospodarczego

Ogród edukacyjny

Ogród edukacyjny

Cykl zajęć przyrodniczych dla dzieci

Cykl zajęć przyrodniczych dla dzieci

Konferencja międzynarodowa „Dobre praktyki w edukacji przyrodniczej”

Konferencja międzynarodowa „Dobre praktyki w edukacji przyrodniczej”

Cykl specjalistycznych spacerów przyrodniczych dla dorosłych

Cykl specjalistycznych spacerów przyrodniczych dla dorosłych

Seminarium „Bioróżnorodność w gospodarstwie rolnym – korzyści i wyzwania”

Seminarium „Bioróżnorodność w gospodarstwie rolnym – korzyści i wyzwania”

Warsztaty „Kosmetyki – zrób to sam”

Warsztaty „Kosmetyki – zrób to sam”

Warsztaty „Jak wykorzystać piękno dzikich roślin”

Warsztaty „Jak wykorzystać piękno dzikich roślin”

Warsztaty „Sałatka z pokrzywy i kompot z bzu”

Warsztaty „Sałatka z pokrzywy i kompot z bzu”

Warsztaty teatralne „Fauna, flora i teatr”

Warsztaty teatralne „Fauna, flora i teatr”

Konkurs „Czy polskie rośliny i zwierzęta mogą być magiczne i niesamowite?”

Konkurs „Czy polskie rośliny i zwierzęta mogą być magiczne i niesamowite?”

Konkurs „Podziel się domem, podzielę się plonem”

Konkurs „Podziel się domem, podzielę się plonem”

Konkurs „Do czego potrzebna jest nam bioróżnorodność?”

Konkurs „Do czego potrzebna jest nam bioróżnorodność?”

Konkurs „Mały ogród – tradycja i nowoczesność”

Konkurs „Mały ogród – tradycja i nowoczesność”

Publikacje edukacyjne

Publikacje edukacyjne

Aktualności

zobacz wszystkie relacje z realizacji Projektu

Wizyta gości międzynarodowej konferencji „Razem ku zielonej przyszłości”

Wizyta gości międzynarodowej konferencji „Razem ku zielonej przyszłości”

Cze 13 2017

W dniach 23-24 maja 2017 mieliśmy przyjemność uczestniczyć w konferencji „Razem ku Zielonej Przyszłości – fundusze norweskie i EOG na rzecz środowiska w Polsce” we…

Modelowa modernizacja budynku gospodarczego

Modelowa modernizacja budynku gospodarczego

Kwi 01 2017

W ramach projektu „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” zrealizowana została modelowa modernizacja jednego z budynków Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej – dawnej stodoły.…

Ogród edukacyjny

Ogród edukacyjny

Mar 01 2017

W ramach projektu „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” wokół Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej powstał edukacyjny ogród. Pierwsze prace porządkowe rozpoczęliśmy już latem…

Relacja z seminarium „Bioróżnorodność w gospodarstwie rolnym – korzyści i wyzwania”

Relacja z seminarium „Bioróżnorodność w gospodarstwie rolnym – korzyści i wyzwania”

Gru 13 2016

W niedzielę 11 grudnia 2016 roku w Krotoszycach odbyło się bezpłatne seminarium pt. „Bioróżnorodność w gospodarstwie rolnym – korzyści i wyzwania”. W seminarium udział wzięli…

Bezpłatne seminarium „Bioróżnorodność w gospodarstwie rolnym – korzyści i wyzwania”

Bezpłatne seminarium „Bioróżnorodność w gospodarstwie rolnym – korzyści i wyzwania”

Lis 29 2016

Stowarzyszenie Kaczawskie ma przyjemność zaprosić na: Seminarium „Bioróżnorodność w gospodarstwie rolnym – korzyści i wyzwania” niedziela 11 grudnia 2016, Pałac Krotoszyce Wstęp wolny Program seminarium: 13:45…

Postępowania ofertowe

zobacz wszystkie

Protokół z rozpoznania cenowego – książki edukacyjne

Protokół z rozpoznania cenowego – książki edukacyjne

Lut 03 2017

Projekt „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” finansowany jest ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG Mściwojów, 03.02.2017 r.…

Protokół z rozpoznania cenowego – foldery edukacyjne

Protokół z rozpoznania cenowego – foldery edukacyjne

Lut 03 2017

Projekt „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” finansowany jest ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG Mściwojów, 03.02.2017 r.…

Protokół z rozpoznania cenowego – notesy promocyjne

Protokół z rozpoznania cenowego – notesy promocyjne

Lut 03 2017

Projekt „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” finansowany jest ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG Mściwojów, 03.02.2017 r.…

Protokół z rozpoznania cenowego – długopisy

Protokół z rozpoznania cenowego – długopisy

Lut 03 2017

Projekt „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” finansowany jest ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG   Mściwojów, 03.02.2017…

Zapytanie ofertowe – wykonanie notesów promocyjnych

Zapytanie ofertowe – wykonanie notesów promocyjnych

Sty 19 2017

Projekt „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” finansowany jest ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG Mściwojów, 19.01.2017 r.…

Kontakt

Kierownik projektu:

Ewelina Rozpędowska

Informacja ogólna, wydarzenia edukacyjne i współpraca:

Julia Jankowska – julia@partnerstwokaczawskie.pl

Zapytania ofertowe, administracja:

Krzysztof Kowalczyk – krzysztof@partnerstwokaczawskie.pl