Relacja z zakończonego cyklu zajęć przyrodniczych dla dorosłych

01/10/2015
Julka

Miedzy majem a wrześniem 2015 roku Stowarzyszenie Kaczawskie zrealizowało cykl bezpłatnych, specjalistycznych warsztatów terenowych dla dorosłych. Były to po dwa spacery w regionie Gór i Pogórza Kaczawskiego w zakresie czterech dyscyplin: fitosocjologii (nauka o zbiorowiskach roślinnych), chiropterologii (nauka o nietoperzach), entomologii (nauka o owadach), ornitologii (nauka o ptakach). Spacery prowadzili biolodzy specjalizujący się wymienionych dziedzinach. Dzięki wykorzystaniu ich umiejętności oraz profesjonalnego sprzętu uczestnicy mieli okazje z bliska podejrzeć kaczawskie zwierzęta i rośliny oraz dowiedzieć się o ich istotności dla różnych ekosystemów.

IMG_9626 IMG_9759 IMG_9769 IMG_9775 IMG_9794 IMG_9819 IMG_9824 IMG_0538 IMG_0548 IMG_0550 IMG_0561 IMG_0570 IMG_5121  IMG_5193 IMG_7311 IMG_7335 IMG_7338 IMG_7349 IMG_7413 IMG_7426 IMG_9613 IMG_9615

SAM_1434 SAM_1424 SAM_1415

Cykl zajęć przyrodniczych zrealizowano w eea-norway-grantsramach projektu „Sudecka Zagroda Edukacyjna, czyli jak ekofilozofia wróciła na wieś” współfinansowanego ze środków Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG oraz środków własnych Stowarzyszenia.