Warsztaty geo-edukacyjne w Radzimowicach

28/08/2016
Julka

W niedzielę 28 sierpnia odbyły się w okolicach Radzimowic terenowe warsztaty geo-edukacyjne dla dorosłych. Warsztaty organizowało Stowarzyszenie Kaczawskie, a sfinansowane zostały w ramach programu Erasmus + Edukacja Dorosłych, w związku z projektem „Partnership for geo-education”

Scenariusz zajęć został przygotowany w ramach prac nad metodologią geo-edukacji terenowej, a zrealizowane warsztaty miały na celu sprawdzenie zaprojektowanych metod w praktyce i otrzymanie informacji zwrotnych od uczestników. Cały tekst metodologii, w tym zbiór scenariuszy zajęć terenowych do pracy z osobami dorosłymi można znaleźć tutaj.

Tematem warsztatów była geologia obszaru Masywu Żeleźniaka oraz pozostałości dawnego górnictwa metali ciężkich w okolicach Radzimowic. Uczestnicy na początku wysłuchali wstępu teoretycznego, a później zabrali się do poszukiwania minerałów na hałdzie pokopalnianej w pobliżu szybu „Arnold”. W zajęciach wzięło udział 20 osób z powiatu złotoryjskiego, innych części Dolnego Śląska a także kilka osób z innych województw. Wyprawę poprowadził geolog Marcin Jaśkiewicz z Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej.

Relacja zdjęciowa z zajęć poniżej:

IMG_4419 IMG_4420 IMG_4421 IMG_4422 IMG_4423 IMG_4424 IMG_4427 IMG_4428 IMG_4430 IMG_4432 IMG_4434 IMG_4435 IMG_4437 IMG_4443 IMG_4386 IMG_4397 IMG_4398 IMG_4400 IMG_4403 IMG_4404 IMG_4406 IMG_4407 IMG_4409 IMG_4410 IMG_4411 IMG_4412 IMG_4415 IMG_4416

128156_Logo_Erasmus___60ko

Erasmus + „Partnerstwo dla geoedukacji” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Kaczawskie wraz z partnerami z Islandii, Portugalii oraz Chorwacji. Wszystkie trzy organizacje partnerskie działają na rzecz promocji swoich regionów oraz edukacji geologicznej, przyrodniczej i kulturowej na terenach geoparków: ADRIMAG na terenie Geoparku Arouca w Portugalii, Lokalna Akcijska Grupa „Barun Trenk” na terenie Geoparku Papuk w Chorwacji, a Haskolafelag Sudurlands na terenie geoparku Katla na Islandii. Projekt ma na celu wymianę doświadczeń, dobrych praktyk i metod pracy stosowanych w geoedukacji w terenie.