Jeżeli jesteś miłośnikiem regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego i bliskie są Ci idee naszego Stowarzyszenia, możesz zostać jego członkiem. Przyjmujemy zarówno członków zwyczajnych (osoby fizyczne) jak i członków wspierających (osoby prawne, np. jednostki samorządowe lub przedsiębiorstwa).

Wstępując do Stowarzyszenia będziesz miał możliwość aktywnego uczestnictwa w jego projektach i przedsięwzięciach, zaangażowania się w tematy, które Cię interesują i poznania ludzi, którzy działają na rzecz rozwoju regionu. Razem możemy wiele!